vỡ mộng-Hot girl 2 triệu follow bỗng hóa 'kẻ lừa đảo', ảnh trước và sau khi photoshop chênh nhau cả chục kg