vợ giết chồng-Tuyên y án, bắt giam ngay tại tòa người vợ dùng súng bắn chồng ở Hà Nội