Vợ đảm đang-Vợ đi sớm về khuya, bị chồng bắt gặp trong tình huống không ngờ