vợ chồng trẻ-Than vãn vì vợ đập hết bát đĩa sau 1 lần quên rửa, chồng trẻ bị dân tình mắng té tát khi phát hiện sự thật