vợ chồng-Hậm hực vì đang chơi game bị vợ bắt đi giặt đồ, vừa nhìn vào chậu quần áo anh chồng sướng rơn sẵn sàng hôm sau giặt tiếp