vợ chồng-Người đàn ông ăn mặc lịch sự đứng trên xe đẩy để một phụ nữ đưa lên ô tô cho khỏi ướt giày khiến dân mạng tranh cãi kịch liệt