v.league 2019-Vùi dập Nam Định, Khánh Hòa thắp lên cơ hội trụ hạng