V.League-SLNA chốt ngoại binh bằng hai 'hàng tuyển' Nigeria và Thụy Điển