V.League-Xuân Tú lập siêu phẩm, Than Quảng Ninh rời sân Sài Gòn FC với 1 điểm