V.League-Thêm 3 chi tiết quan trọng, lộ diện bến đỗ tiếp theo của Quang Hải