visa-Người dân Hàn Quốc tại châu Âu gặp rắc rối vì hộ chiếu không ghi nơi sinh