virus corona-1 triệu người nhiễm Covid-19, nhìn lại cách con virus kỳ lạ reo rắc nỗi kinh hoàng cho cả nhân loại