virus corona-Facebook hủy sự kiện toàn cầu do ảnh hưởng của COVID-19