virus corona-Ngày cuối nghỉ lễ, nhiều khu du lịch vắng tanh, 'buồn thiu' vì Covid-19