virus-Mẹ nhiễm virus thường gặp, con vừa sinh ra đã tử vong