Vinmart-Vingroup bù lỗ gần 10.000 tỷ ở mảng sản xuất ôtô, điện thoại