Vinhomes-Vinhomes thay tổng giám đốc chỉ sau 3 tháng