Vĩnh Phúc chi viện Bắc Giang-6 'chiến binh áo trắng' chi viện Bắc Giang: Sắp lên chức bố, tạm gác hạnh phúc riêng, còn mạnh khỏe thì còn cống hiến!