Vĩnh Phúc-Công an xuống xã lội ruộng gặt lúa giúp các F1, F2 đang phải cách ly