Vĩnh Phúc-Nam thanh niên gom hơn 600kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng