vịnh Guantánamo-Số phận kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9 giờ ra sao?

  • Số phận kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9 giờ ra sao?

    Số phận kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9 giờ ra sao?

    Khalid Sheikh Mohammed được xác định là kẻ chủ mưu chịu trách nhiệm lên kế hoạch toàn bộ quá trình chuẩn bị và thực hiện vụ khủng bố 11/9 ở nước Mỹ, cướp đi sinh mạng gần 3.000 người vô tội 18 năm trước.