Vingroup-Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng 1 tỷ USD sau 6 tháng