Vingroup-Tập đoàn VinGroup kích hoạt thêm 100 tỷ đồng tài trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19