Vinfast Lux SA2.0-Mới đầu năm, VinFast lại đột ngột tăng giá bán tất cả các dòng ô tô