Vinfast-VinFast VF8 hoàn tất đăng kiểm, chờ ngày bàn giao cho khách Việt