vinashin-Đại gia cúng tiền tỷ, điện thoại Vertu mong đòi được nợ Vinashin