vifw-Người mẫu nhí từng được Coco Rocha khen hết lời mở màn show Ivan Tran