Viettel-Viettel đầu tư hàng triệu USD để hiện đại hóa mạng lưới tại Hà Nội