Vietnam's Next Top Model-Nguyên nhân người mẫu Nguyễn Tuyết qua đời tuổi 29 ở Phú Quốc