Vietnam Motor Show 2019-'Đường lưỡi bò' trên xe Volkswagen trưng bày tại VMS 2019