Vietnam International Fashion Week-Trang Trần bị đay nghiến khi bước lên thảm đỏ Tuần lễ Thời trang