Vietnam International Fashion Week-Video: Nhiều người mẫu ngã vì sàn trơn ở tuần thời trang