Vietnam Expo Hanoi 2019-Chuỗi liên kết sẽ gia tăng giá trị sản phẩm như thế nào

  • Chuỗi liên kết sẽ gia tăng giá trị sản phẩm như thế nào

    Chuỗi liên kết sẽ gia tăng giá trị sản phẩm như thế nào

    Xúc tiến đầu tư: “Cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu” được tổ chức bởi Trung tâm xúc tiến Đầu tư phát triển Công thương – Investprocen (Vietrade) phối hợp với các cơ quan hữu quan sẽ diễn trong khuôn khổ Hội chợ Vietnam Expo lần thứ 29 (10-13/4) tại Hà Nội.