Vietnam Airlines-'Phi công chiếc Boeing 787 của Vietnam Airlines đã lúng túng'