Vietnam Airline-Vietnam Airlines tạm dừng khai thác các đường bay giữa Việt Nam và Nga, Đài Loan (Trung Quốc)