Vietcombank-Vietcombank báo lãi 'khủng', nợ xấu cũng tăng cao