Việt Nam tái bùng phát dịch Covid-19-Vaccine phòng Covid-19 'made in Vietnam' không quá 60.000 đồng/liều, dự kiến tiêm thử nghiệm đầu tháng 3