việt nam-ĐT Việt Nam chỉ có 2 ngày chuẩn bị cho đại chiến với Malaysia