việt nam-Chuyên gia chỉ ra 7 điều cần biết để tuyệt đối tránh lây nhiễm virus trong 'thời gian vàng' chống dịch Covid-19