việt kiều Canada-Việt kiều Canada sau 7 tháng bị cắt gân chân và tạt axit giờ ra sao?