Việt Hương tố Huỳnh Anh đi trễ-Những lần sao Việt bị chỉ trích vì hồn nhiên đi trễ ở sự kiện