Việt Hương-Ông xã Việt Hương lên tiếng trước tin đồn ôm 30 tỷ tiền từ thiện trốn sang Mỹ