Việt Anh-Việt Anh nói gì về quyết định dừng đóng phim sau ‘Sinh tử’?