Viên Minh-Công Phượng đi nhổ răng thôi cũng được Viên Minh bưng cháo đến tận giường nhưng ra ngoài đường là phải 'tay xách nách mang' cho vợ thế này đây