viêm phổi trung quốc-Bộ Y tế khuyến cáo các giải pháp ngăn ngừa lây nhiễm bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học