viêm phổi-Covid-19 - Cập nhật ngày 1/4: 856.356 người mắc, 42.086 người tử vong, Mỹ và Ý vượt xa Trung Quốc về số người mắc, số người tử vong ở Ý đứng đầu thế giới