viêm phổi-Kazakhstan bác tin xuất hiện viêm phổi lạ 'chết chóc hơn Covid-19'