viêm đường hô hấp cấp-Covid-19: Lần ra nguyên nhân nam giới nhiễm bệnh và tử vong cao hơn?