video-TP Hồ Chí Minh: Người dân vẫn đổ ra đường gây ùn tắc tại các chốt kiểm soát