Vì sao-Vì sao đa số người thuận tay phải?

  • Vì sao đa số người thuận tay phải?

    Vì sao đa số người thuận tay phải?

    Trên thế giới chỉ có khoảng 10% người thuận tay trái, còn lại đã số đều thuận tay phải. Vì sao lại như vậy?

  • Vì sao người bất tài thường nghĩ mình giỏi?

    Vì sao người bất tài thường nghĩ mình giỏi?

    Việc biết mình tài giỏi đến đâu khi so sánh với người khác không chỉ giúp ta thêm tự tin, mà còn giúp ta biết được khi nào nên nghe theo lí trí và bản năng và khi nào nên xin lời khuyên từ ai đó. Thế nhưng, nghiên cứu tâm lí chỉ ra rằng chúng ta không giỏi lắm trong việc tự đánh giá năng lực.