vi phạm phòng chống dịch-Hà Nội: 17 khách ngồi uống nước trong quán bất chấp dịch Covid-19 bị phạt 30 triệu đồng