vi phạm PCCC-Cận cảnh những chung cư ở Hà Nội vi phạm phòng cháy, vừa bị đình chỉ hoạt động