Vi phạm giao thông-Người đàn ông nước ngoài không đội mũ bảo hiểm bỏ xe khi bị xử phạt