Vi phạm giao thông-Vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung, nữ tài xế bị phạt 35 triệu đồng