vi khuẩn ăn thịt người-Tìm thấy vi khuẩn 'ăn thịt người' Withmore dưới lòng đất, làm sao phòng tránh?

Error Code : 1024

Error Message : Undefined index: random

Error Traces :

I apologise for any inconvenience