Vi khuẩn-Vi khuẩn ăn thịt người gần như đã lấy mất chân người đàn ông này, những ai đi biển cần chú ý!