VFF-Đại diện tuyển Việt Nam dự lễ khai mạc World Cup 2022