VFF-Tuyển Việt Nam hai lần đá giao hữu với U22 trong tháng 12