vết bầm-Tại sao vết bầm lại đổi màu?

  • Tại sao vết bầm lại đổi màu?

    Tại sao vết bầm lại đổi màu?

    Chắc chắn ai cũng từng bị bầm do té, do va chạm nhưng có bao giờ bạn tự hỏi tại sao vết bầm lại … đổi màu qua thời gian. Đỏ rồi bầm tím rồi tự dưng vàng rồi nhạt dần.