Venezuela-Bệnh nhân tử vong do bác sĩ để quên kéo trong bụng