vệ sinh thực phẩm-Vị khách 'tái mặt' phát hiện 1 nắm tóc rối trong bát mì đang ăn, nhưng bất mãn nhất là thái độ 'biết nhưng thờ ơ' của chủ quán