vé công viên thống nhất-Doanh thu không đủ chi cho nhân viên bán vé, đề xuất dừng bán vé vào công viên Thống Nhất